> <

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

                                                                                               

Проблемне питання:

Активізація пізнавальної діяльності учнів у руслі особистістно орієнтованого навчання з використанням інтерактивних форм і методів та інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання предметів

 

Склад методоб'єднання: